Hình thức thanh toán

Khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt khi khách nhận đơn hàng mình đã mua